PROJECT 1

Prezenta documentatie de avizare a lucrarilor de interventie propune modernizarea unor strazi/sectoare strazi situate pe raza comuna Bobicesti.            

            Lungimea totala a strazilor ce fac obiectul prezentului proiect, conform ridicarilor topografice, este de 14.257 km.

            Proiectarea strazilor se va realiza tinand seama de urmatoarele aspecte:

 • recomandarile expertului tehnic;

 • categoria functionala a strazilor;

 • de traficul rutier actual si de perspectiva;

 • de siguranta circulatiei;

 • de norme tehnice aflate in vigoare;

 • de factori economici si sociali;

 • protectia mediului inconjurator;

 • planurile de urbanism si amenajarea teritoriului.

            Prin proiect va fi prevazut un complex de lucrari de modernizare, in scopul compensarii totale a uzurii fizice si morale a strazilor, prin realizarea caruia se vor asigura caracteristicile tehnice necesare elementelor componente ale strazilor, corespunzator cresterii traficului pe durata normala de functionare (durata initiala sau intre doua reparatii capitale).

            Durata normala de functionare:

 • pentru partea carosabila a strazilor modernizate cu „Imbracaminti bituminoase pe piatra sparta sau alte materiale granulare” durata normala de functionare este de 15 ani;

 • pentru trotuare cu „Imbracaminti bituminoase, dale beton, beton monolit” durata normala de functionare este de 20-30 ani,

conform cu ”, indicativ NE-033-05.

            Din punct de vedere al tehnologiei de executie a lucrarilor propuse in cadrul obiectivului de investitii, se au in vedere urmatoarele categorii lucrari:

 • lucrari preliminarea constand in: Curatarea de tufisuri si arbori, Taierea arborilor, Scoaterea radacinilor de la arbori;

 • lucrari de terasamente constand in: Sapaturi pentru amenajarea terenului la forma profilului proiectat;

 • lucrari de drumuri constand in: executie strat de fundatie din balast, executie strat de baza din piatra sparta, executie strat de legatura din beton asfaltic deschis, executie strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata;

 • lucrari pentru asigurarea scurgerii apelor in afara partii carosabile;

 • aducerea la cota a utilitatilor;

 • lucrari pentru siguranta circulatiei constand in semnalizarea rutiera orizontala si verticala;

 

  

1. TRASEUL IN PLAN

            Traseul proiectat, ca urmare a solicitarii beneficiarului si a situatiei existente in ceea ce priveste limitele de proprietati, urmareste intocmai amplasamentul existent pentru evitarea exproprierilor, imbunatatindu-se razele de curbura si pantele atat in profilul longitudinal cat si in profil transversal.

            Elementele geometrice in plan sunt stabilite in conformitate cu STAS 10144/3-1991, pentru viteza de proiectare (de baza) de V=25 km/h pentru strazile de categoria a IV-a, respectiv 40 – 50 km/h pentru strazile de categoria a III-a.

            In planul de situatie propus au fost trecute toate elementele geometrice necesare trasarii curbelor, precum si pozitia punctelor de tangenta sau de frangere.

 

2. TRASEUL IN PROFIL LONGITUDINAL

            Mentinerea traseului in plan a strazilor a condus si la mentinerea declivitatilor traseelor actuale. La proiectarea elementelor geometrice a trebuit sa se tina seama si de amenajarile in plan pentru accesul la proprietatile adiacente, astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat posibil redus.

 

3. TRASEUL IN PROFIL TRANSVERSAL

            Modernizarea strazilor se va face cu incadrarea in limita partii carosabile existente, pe cat posibil cu respectarea prescriptiilor de proiectare a profilurilor transversale conf. STAS 10144/1-90 si a Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati urbane, aprobate cu ordin MT nr. 49/98, in functie de categoria strazii existente.

            In sectiune transversala strazile se prezinta astfel:

 

 • PROFIL TRANSVERSAL TIP 1 - Strazi de categoria tehnica a III-a, cu doua benzi de circulatie:

 • parte carosabila: 5.5 m

 • panta transervsala carosabil: 2.5% tip „acoperis”

 • acostamente beton C30/37: 2 x 0.75 m

 • sant  din beton C30/37: 2 x 1.20 m cu bancheta de 2 x 0.25m spre proprietati

 • spatiu verde pe ambele parti: latime variabila

 

 • PROFIL TRANSVERSAL TIP 2 - Strazi de categoria tehnica a III-a, cu doua benzi de circulatie:

 • parte carosabila: 5.00 m

 • panta transervsala carosabil: 2.5% tip „acoperis”

 • acostamente beton C30/37: 2 x 0.50 m

 • sant  din beton C30/37: 2 x 1.20 m cu bancheta de 2 x 0.25m spre proprietati

 • spatiu verde pe ambele parti: latime variabila

 

 • PROFIL TRANSVERSAL TIP 3 - Strazi de categoria tehnica a IV-a, cu o banda de circulatie:

 • parte carosabila: 4.00 m

 • panta transervsala carosabil: 2.5% tip „acoperis”

 • acostamente beton C30/37: 2 x 0.50 m

 • sant  din beton C30/37: 2 x 1.20 m cu bancheta de 2 x 0.25m spre proprietati

 • spatiu verde pe ambele parti: latime variabila

 

 • PROFIL TRANSVERSAL TIP 4 - Strazi de categoria tehnica a III-a, cu doua benzi de circulatie:

 • parte carosabila: 5.00 m

 • panta transervsala carosabil: 2.5% tip „acoperis”

 • acostamente de balat: 2 x 0.50 m

 • sant  de pamant: 2 x 0.90 m cu bancheta de 2 x 0.25m spre proprietati

 • spatiu verde pe ambele parti: latime variabila

 

 • PROFIL TRANSVERSAL TIP 5 - Strazi de categoria tehnica a III-a, cu doua benzi de circulatie:

 • parte carosabila: 5.00 m

 • panta transervsala carosabil: 2.5% tip „panta unica”

 • acostamente de balast: 2 x 0.50 m

 • sant  de pamant: 1 x 0.90 m cu bancheta de 1 x 0.25m spre proprietati

 • spatiu verde pe ambele parti: latime variabila

 

 • PROFIL TRANSVERSAL TIP 6 - Strazi de categoria tehnica a IV-a, cu o banda de circulatie:

 • parte carosabila: 4.00 m

 • panta transervsala carosabil: 2.5% tip „acoperis”

 • rigola carosabila cu placute de acoperire C30/37: 2 x 0.90 m

 • spatiu verde pe ambele parti: latime variabila

 

 • PROFIL TRANSVERSAL TIP 7 - Strazi de categoria tehnica a IV-a, cu o banda de circulatie:

 • parte carosabila: 4.00 m

 • panta transervsala carosabil: 2.5% tip „panta unica”

 • acostamente beton C30/37: 1 x 0.50 m

 • rigola carosabila cu placute de acoperire C30/37: 1 x 0.90 m

 • spatiu verde pe ambele parti: latime variabila

 

 

 • PROFIL TRANSVERSAL TIP 8- Strazi de categoria tehnica a IV-a, cu o banda de circulatie:

 • parte carosabila: 2.75 m

 • panta transervsala carosabil: 2.5% tip „panta unica”

 • acostamente beton C30/37: 1 x 0.50 m

 • rigola carosabila cu placute de acoperire C30/37: 1 x 0.90 m

 • spatiu verde pe ambele parti: latime variabila

 

 1. STRUCTURA RUTIERA

            Pentru o dimensionare cat mai corecta a stratificatiei structurii rutiere proiectate, s-au efectuat studii de teren din care s-au obtinut date pentru:

 • modul de alcatuire a structurii rutiere si grosimile de straturi;

 • caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare;

 • regimul hidrologic al complexului rutier;

 • tipul profilului transversal;

 • modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata.

 •  

            Structura rutiera propusa pentru strazile/sectoarele de strazi ce fac obiectul acestei documentatii este:

 • 4 cm strat de uzura din mixtura asfaltica BA 16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1, AND 605/2015

 • 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis de tip BAD 22,4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1, AND 605/2015;

 • 20 cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal, conform SR EN 13242, STAS 6400

 • 30 cm strat de fundatie din balast amestec optimal, conform SR EN 13242, STAS 6400

 

Pentru prevenirea degradarii drumurilor datorita actiunii factorilor precum trafic, capacitate portanta, conditii de exploatare si mediu inconjurator, se impune:

 • dimensionarea corespunzatoare a complexului rutier pentru asigurarea preluarii in bune conditii a sarcinilor din trafic, in special din traficul greu in conditiile de exploatare date;

 • protejarea straturilor rutiere si a pamantului din patul drumului de actiunea apelor prin luarea masurilor necesare pentru evacuarea acestora si etansarea imbracamintei;

 • asigurarea la actiunea inghet-dezghetului;

 • controlul traficului din punct de vedere al tonajului.

 

 

 1. COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR PLUVIALE

            Evacuarea apelor meteorice este asigurata prin pante longitudinale si transversale catre santurile trapezoidale de pamant sau din beton de ciment C30/37, sau rigole carosabile cu placuta de acoperire din beton de ciment C30/37.    

Pentru colectarea apelor de suprafata din zona strazilor studiate, se vor proiecta dispozitive pentru scurgerea apelor, tinand seama de prevederile STAS 10796/2 – „Constructii necesare pentru colectarea si evacuarea apelor. Rigole, santuri si casiuri”.

            De asemenea, pentru asigurarea scurgerii apelor din zona strazilor, se vor proiecta podete tubulare noi  cu teava corugata DN 300mm  si platforme de acces la proprietati.

            Eventualele ape patrunse in fundatia drumului vor fi evacuate prin intermediul stratului drenant continuu din balast in rigolele strazii sau pe taluzul de rambleu, dupa caz.

 

 1. LUCRARI DE SIGURANTA CIRCULATIEI

            Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 – 7/2015, iar a indicatoare rutiere conform STAS 1848 – 1/2011.

            Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin montarea de indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru. De asemenea, in perioadele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se lucreaza piloti de dirijare a traficului, instruiti in mod corespunzator, dotati cu statie de emisie receptie si cu bastoane reflectorizante de dirijare a circulatiei. Se pot monta si semafoare electrice, in cazul in care constructorul poate asigura functionarea corespunzatoare a acestora. Daca este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui tronson de drum este necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de care apartine tronsonul de drum inchis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului inchis cu precizarea intervalului de timp in care se va inchide si traseul ocolitor de urmat pentru depasirea acestuia.

            Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea marcajelor longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. Marcajele longitudinale au rolul de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictie a depasirilor. Marcajele transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila traversarea drumului cu asigurarea protejarii trecatorilor.

            Se vor folosi indicatoare realizate pe suport de tabla de otel sau aluminiu cu folie reflectorizanta, executate de unitatile specializate, cu dotare tehnica corespunzatoare.

 

 1. MASURI PENTRU AMENAJAREA SI PROTECTIA MEDIULUI

            Odata cu modernizarea strazilor a aparut ca strict necesara si amenajarea spatiilor verzi nou create.

Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protectia mediului in zona studiata, prin micsorarea cantitatilor de noxe de la participantii la trafic, in principal imbunatatirea calitatii suprafetei de rulare (starea carosabilului nu va mai impune actiuni de accelerare sau de decelarare cauzate de starea avansata de degradare), circulatia desfasurandu-se in conditii bune si trecerile de la o viteza la alta facandu-se constant si cu emisii de noxe mai mici decat in cazul actiunilor bruste asupra autovehiculului.

            De asemenea, in procesul de executie se va tine cont de recomandarile formulate de Agentia pentru Protectia Mediului in decizia de incadrare finala in evaluarea impactului asupra protectiei mediului. O atentie deosebita va fi acordata proceselor de eliminare a deseurilor rezultate ca urmare a demolarilor pentru acest lucru contractorul angajandu-se sa respecte cu strictete reglementarile legislative in vigoare.